OM OSS
 MOTOCROSS INFO
 AKTIVITETSKALENDER
 TRENINGSINFO
 TERMINLISTE
 BLI MEDLEM
 FØRERGALLERI
 BILDE- VIDEOGALLERI
 GJESTEBOK
 LINKER
 SPONSORER - PARTNERE
 KONTAKTINFO
 ARKIV OG SØK

 TILSLUTTEDE FORBUND


Bursdager:

 
 

 

 

 

 

 
 19.04.2017, oppdatert 05.05.2017

Troms idrettskrets
arrangerer
gratis kurs i
MAI 2017

Medlemmer i NMK Harstad kan melde seg på følgende
kurs i regi av Troms Idrettskrets. Kursene er gratis.
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/troms-idrettskrets/kalender/

Dato/sted: Informasjon:

 

Kurs i Styrearbeid
i praksis- Harstad

Målgruppen for kurset er ledere
og styremedlemmer i idrettslag
og idrettsråd. Påmelding gjøres
av hver enkelt deltaker via 
Min idrett www.minidrett.no

eller på e-post til 
[email protected]

Kurset er gratis!HARSTAD
Stangneshallen

Start kl.: 18.00
Ferdig kl.: 21.00

Kurs i
Styrearbeid

Gratis

Kurset kjøres
også i Tromsø
den 8. mai

Har du noen gang lurt på hva oppskriften for en god og
engasjert klubber er?
Det finnes kanskje ikke en fasit, men det er ingen tvil om at
en av de viktigste ingrediensene er et velfungerende styre.
En annen sentral ingrediens er kompetanse.
Du får påfyll av begge gjennom "Styrearbeid i praksis".

Du skal kunne litt for å være et effektivt styremedlem.
Kurset "Styrearbeid i praksis" gir engasjerte mennesker
med et ønske om å gjøre en god jobb viktig kompetanse
for å kunne nettopp gjøre dette.

I løpet av 4 timer gir vi deg en innføring i det viktigste du
trenger å kunne for å sette i et styre.
Noen av temaene vi skal igjennom er:
1) Styrets oppgaver og plikter
2) Grunnleggende økonomi
3) Lover og regler
4) Utvikling av idrettslag
5) Barneidrettsrettighetene
6) Støtteordninger
7) Dagsaktuelle saker
Målgruppen for kurset er ledere og styremedlemmer i
idrettslag og idrettsråd.
Påmelding gjøres av hver enkelt deltaker via 
Min idrett eller på e-post til [email protected]

Kurset er gratis å delta på!
Påmelding: www.minidrett.no

Link til kursinformasjon:
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/troms
-idrettskrets/kalender/kurs-i-lover-regler-og-retningslinjer
---harstad/

Etter endt kurs deler forbundet ut
kursbevis som inneholder kurstittel,
timetall, emner, tid og sted.

Link til alle kurs i landsdelen:
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/troms
-idrettskrets/kalender/

   
Dato/sted: Informasjon:

 

Kurs i Økonomistyring,
regnskap og
budsjettsarbeid
- Harstad
Målgruppen for kurset er ledere,
styremedlemmer og kasserer i
idrettslag og idrettsråd.
Påmelding gjøres
av hver enkelt deltaker via 

Min idrett www.minidrett.no

eller på e-post til 
[email protected]

Kurset er gratis!HARSTAD
Stangneshallen

Start kl.: 18.00
Ferdig kl.: 21.00

Kurs i
Økonomistyring,
regnskap og
budsjettsarbeid
- Harstad

Gratis

Kurset kjøres
også i Tromsø
den 8. mai

Det koster å drive idrett...
Uansett størrelse og ambisjonsnivå er økonomi noe alle
idrettslag må forholde seg til. Ved god planlegging og ryddig
bokføring kan økonomistyring være lett som en lek, sverger
du til vekslepenger i plastposer og impulshandling kan vi
garantere mye merarbeid.
Økonomi for idrettslag er et kurs som gir deg en innføring i
budsjett og regnskap, ansvar og roller og de viktigste
reglene du som tillitsvalgt i idretten må forholde deg til.
Merk at det ikke bare er kasserer som har ansvar for
økonomien i laget, hele styret har ansvar for at klubben
drives forsvarlig.
Noen av temaene vi skal igjennom er:
1) Roller og ansvarsfordeling i et idrettslag
2) Budsjett og budsjettoppfølging
3) Regnskap og bokføring
4) Ansatte i et idrettslag?
5) Merverdiavgift
6) Grasrotandelen
7) Tilskuddsordninger 
Målgruppen for kurset er ledere, styremedlemmer og
kasserer i idrettslag og idrettsråd.
Påmelding gjøres av hver enkelt deltaker via 
Min idrett eller på e-post til [email protected]

Kurset er gratis å delta på!
Påmelding: www.minidrett.no

Link til kursinformasjon:
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/troms
idrettskrets/kalender/kurs-i-okonomistyring-regnskap-og
budsjettsarbeid---harstad/

Etter endt kurs deler forbundet ut
kursbevis som inneholder kurstittel,
timetall, emner, tid og sted.

Link til alle kurs i landsdelen:
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/troms
-idrettskrets/kalender/

   

 

 

   
           

 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20©07 - 20©12 Norsk Motor Klubb Harstad

Hosting/Drift: Webteamet.no