OM OSS
 MOTOCROSS INFO
 AKTIVITETSKALENDER
 TRENINGSINFO
 TERMINLISTE
 BLI MEDLEM
 FØRERGALLERI
 BILDE- VIDEOGALLERI
 GJESTEBOK
 LINKER
 SPONSORER - PARTNERE
 KONTAKTINFO
 ARKIV OG SØK

 TILSLUTTEDE FORBUND


Bursdager:

 
 

 

 

 

 

 
 01.10.2016, oppdatert 03.10.2016

Troms idrettskrets
arrangerer
gratis kurs i
oktober/november

Medlemmer i NMK Harstad kan melde seg på følgende
kurs i regi av Troms Idrettskrets. Kursene er gratis.
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/troms-idrettskrets

Dato/sted: Informasjon:
   

Tromsø
Fløyahallen

Kurs i
KlubbAdmin

Gratis

Kurset kjøres
også 7. des.
på Finnsnes

Å drive medlemsregistrering i idrettslag er ikke alltid like enkelt. Alle idrettslag må ha registrert sine medlemmer i et godkjent elektronisk medlemsregister innen 31.12.2016. KlubbAdmin er idrettens egen løsning for å gjøre dette lettere for alle idrettslag. Dette er en nettbasert løsning som gjør det enkelt å administrere medlemmer og kreve inn kontingenter, treningsavgifter mm.
KlubbAdmin: https://ka.nif.no

Link til kursinformasjon:

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/troms-idrettskrets/kalender/kurs-i-klubbadmin---tromso5
   

Dato/sted: Informasjon:
   

Harstad
Stangneshallen

Kurs i konflikt-
håndtering

Gratis

Motsetninger og diskusjoner er som regel både sunt og helt nødvendig for å skape utvikling. Men noen ganger vokser uenighetene til å bli konflikter, og kan gå fra å virke konstruktivt til å bli ødeleggende for idrettslaget. I slike tilfeller er det nødvendig å ha et beredskap som gjør at man kan håndtere konflikten. Det er ikke alltid en konflikt kan løses, og det er viktig å godta slike utfall samtidig som idrettslaget må innordne seg til det beste for idrettslaget.

Link til kursinformasjon:

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/troms-idrettskrets/kalender/kurs-i-konflikthandtering---sor-troms
   

Dato/sted: Informasjon:
   

Harstad
Stangneshallen

Kurs i Lover,
regler og
retningslinjer

Gratis

Hvor mange menn og kvinner må det være i et styre? Når er jeg inhabil i en sak? Har vi et lovlig årsmøte? Hva er spesielt med idrettens lovverk? Hva skjer hvis noen ikke følger idrettslaget sin lov? Vet du egentlig hva som er lov og ikke lov i norsk idrett?
Det å være et styremedlem betyr at du er ansvarlig for at idrettslaget følger både norsk lov og NIF’s lov. Lover, regler og retningslinjer gir deg en viktig innføring i idrettens lovverk.


Link til kursinformasjon:
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/troms-idrettskrets/kalender/kurs-i-loverregler-og-retningslinjer---sor-troms
   

Dato/sted: Informasjon:
   

Bardufoss
Bardufosstun

Kurs i
Økonomistyring,
regnskap og
budsjettsarbeid

Gratis

Det koster å drive idrett... Uansett størrelse og ambisjonsnivå er økonomi noe alle idrettslag må forholde seg til. Ved god planlegging og ryddig bokføring kan økonomistyring være lett som en lek, sverger du til vekslepenger i plastposer og impulshandling kan vi garantere mye merarbeid.
Økonomi for idrettslag er et kurs som gir deg en innføring i budsjett og regnskap, ansvar og roller og de viktigste reglene du som tillitsvalgt i idretten må forholde deg til. Merk at det ikke bare er kasserer som har ansvar for økonomien i laget, hele styret har ansvar for at klubben drives forsvarlig.

Link til kursinformasjon:
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/troms-idrettskrets/kalender/kurs-i-okonomistyring-regnskap-og-budsjettsarbeid
   

Dato/sted: Informasjon:
   

Harstad
Stangneshallen

Kurs i styre-
arbeid i praksis

Gratis

Kurset kjøres
også 22. nov
på Finnsnes

Har du noen gang lurt på hva oppskriften for en god og engasjert klubber er? Det finnes kanskje ikke en fasit, men det er ingen tvil om at en av de viktigste ingrediensene er et velfungerende styre. En annen sentral ingrediens er kompetanse. Du får påfyll av begge gjennom «Styrearbeid i praksis».
Du skal kunne litt for å være et effektivt styremedlem. Kurset «Styrearbeid i praksis» gir engasjerte mennesker med et ønske om å gjøre en god jobb viktig kompetanse for å kunne nettopp gjøre dette. I løpet av 4 timer gir vi deg en innføring i det viktigste du trenger å kunne for å sette i et styre.

Link til kursinformasjon:
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/troms-idrettskrets/kalender/kurs-i-styrearbeid-i-praksis---sor-troms

   

 

 

 

   

 

   
           

 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20©07 - 20©12 Norsk Motor Klubb Harstad

Hosting/Drift: Webteamet.no