OM OSS
 MOTOCROSS INFO
 AKTIVITETSKALENDER
 TRENINGSINFO

   Forskrifter/Reglement

   Treningsreglement

   Flaggregler

   Aktivitetslederrollen

 TERMINLISTE
 BLI MEDLEM
 FØRERGALLERI
 BILDE- VIDEOGALLERI
 GJESTEBOK
 LINKER
 SPONSORER - PARTNERE
 KONTAKTINFO
 ARKIV OG SØK

 TILSLUTTEDE FORBUND


Bursdager:

 
 

 

 

 

 
Oppdatert 18.06.2018

Aktivitetslederrollen
Aktivitetsledere:
- Har ansvar for at det er tilstrekkelig med flaggvakter på enhver trening.
- Bestemmer hvor stor del av banen det skal kjøres på til enhver tid.
- Bestemmer hvor og når den enkelte utøver skal kjøre.

Barneidrettsbestemmelsene av 2007-revidert 2011
Barneidrettsbestemmelsene av 2007-revidert 2015

Aktivitetslederen har ansvaret for at reglene blir overholdt:
- Alle utøvere skal melde seg hos ansvarlig aktivitetsleder før trening.
- Alle som skal kjøre SKAL ha gyldig lisens og medlemskap i klubb
  underlagt NMF. Forevises før kjøring starter.
- Alle som skal kjøre må ha betalt treningsavgift, eller fremvise årskort.
- Fastsatte treningstider SKAL overholdes.
- Utøveren forplikter seg til å overholde instrukser som blir gitt av aktivitetsleder.
- Alle utøvere under 16 år skal ha med seg en forelder/foresatt, og disse skal følge
  føreren ut på banen ved all aktivitet.
-
Kjøring i depot skal ikke forekomme. Sykkelen skal trilles (ikke kjøres) i depot.
- Kjøring på interne veier, parkeringsplass og depot skal ikke forekomme
men forflytting
  mellom banene e
r godkjent, da i gangfart og iført hjelm.
  Dette gjelder også foresatte/mekanikere :-)

- Inn- og utkjøring på banen må overholdes.
- Overtredelse av banereglement kan føre til bortvisning.
- Aktivitetsleder skal melde fra om behov for banevedlikehold til baneansvarlige.

Flaggvakter:
- Flaggvaktene skal kjenne flaggreglene.
- Flaggvaktene skal fokusere på utøverne og være aktive på flaggpostene.
- Flaggvaktene er viktige for sikkerheten til utøverne.
- Det er ikke flaggvaktens ansvar å hjelpe utøvere rundt banen så lenge uhell og skader
  ikke har oppstått!

For utøvere under 16 år:
- Forelder/foresatt skal være tilstede ute i banen under kjøring!
- Utøvere uten forelder/foresatt tilgjengelig ute i banen, blir tatt av banen.
 

 

 

   
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20©07 - 20©12 Norsk Motor Klubb Harstad

Hosting/Drift: Webteamet.no