OM OSS
 MOTOCROSS INFO
 AKTIVITETSKALENDER
 TRENINGSINFO
 TERMINLISTE
 BLI MEDLEM
 FØRERGALLERI
 BILDE- VIDEOGALLERI
 GJESTEBOK
 LINKER
 SPONSORER - PARTNERE
 KONTAKTINFO
 ARKIV OG SØK

 TILSLUTTEDE FORBUND


Bursdager:

 
 

 

 

 

 

 
 15.04.2018, oppdatert 16.04.2018, 10.05.2017

Motocross
Prosedyrer 2018

Endelig er våren i anmarsj og
NMK Harstad har startet forberedelse
med nybanen med dugnader før endelig
oppstart av Motocross-treningene.

Det er mange som trenger lisenskurs
før oppstart i år. Fra 2016 kan man ta deler
av kurset på nett sammen med en
praktisk del i klubbregi. For å kunne være
klar med dette til oppstart er det lurt å
starte allerede nå.

     
  Det vil bli avholdt
Planleggingsmøte og TRENING
 
  på Harstad Motorsport Senter i Åsegarden  
  fredag 18. mai kl. 17.00  
     

NMK Harstad har laget en prosedyre som beskriver hva som
kreves for å kunne starte. Det er viktig at alle som skal kjøre i år
sørger for at alt er i orden ved oppstart.

Vennligst les vedlagte prosedyre og sørg
for å gjøre nødvendige forberedelser.
Men ikke vent til treningsstart, start
den formelle forberedelsen allerede nu!

Lykke til med e-læringskurset!
Vi ser frem til å møtes igjen i Åsegarden!

       
 

Prosedyre for
Motocross-oppstart

Last ned i PDF-format

 
       

Om noe er uklart eller du har spørsmål

kontakt noen i Motocross-gruppa:

 

 

Greninstruktør

 
   Kenneth Svendsen  
     Klikk for kontaktinformasjon  
       

PROSEDYRE OPPSTART MOTOCROSS 2018

Innledning
I 2016 kom det ny lisensopplæring i NMF (Norges Motorsportforbund).
Den nye lisensopplæringen består av en teoretisk e-læring og en
praktisk opplæring gjennom klubben. Det er omfattende prosess ved
første gangs registrering, men for andre år vil dette være lettere.

NMK Harstad har gjennom denne prosedyren prøvd å lage en
beskrivelse av hvordan man gjennomfører alle formaliteter for å
kunne kjøre motocross i Harstad Motorsport Senter, Åsegarden.

Ved hjelp av denne skal nye utøvere på egenhånd kunne klare å
gjøre de nødvendige registreringer. Prosedyren forklarer ikke alt,
men hovedtrekkene i gjennomføringen. Mye supplerende
informasjon står på nettsidene som det ligger ved linker til.

Hva trengs av formell godkjenning
for å kunne kjøre motocross?

1. Medlemskap i NMK Harstad
2. Registrering i Min Idrett
3. Gjennomført e-læringskurs gjennom NMF og Min Idrett
4. Gjennomført praktisk opplæring gjennom NMK Harstad
5. Søknad om lisens for 2018 og betalt for 2018
6. Betalt treningsavgift for 2018
7. Kjøre med godkjent sykkel og utstyr


1 - Medlemskap i NMK Harstad
Hvis du ikke er medlem i NMK Harstad kan du melde deg inn på
vår nettside.
www.nmkharstad.no/blimedlem

Er utøveren under 16 år må også en foresatt være medlem.
Les mer på nevnte nettside.

2 - Registrering i Min Idrett
Alle lisenser og medlemskap som er gjennom Idrettsforbundet
registreres i Min Idrett. Min Idrett og NMK snakker ikke
automatisk sammen. Innmelding må derfor gjøres på begge
steder. Registrering i Min Idrett gjøres på denne siden:
https://minidrett.nif.no

Er utøveren under 16 år er det fornuftig at en forelder også
registreres. Navnene kan registreres som familie slik at alle
sammen kan synes i samme skjermbilde. Det kan være fornuftig
å bruke forskjellig epost-adresse på hver utøver. Dette har med
registrering å gjøre.

Når registrering i klubb og Min idrett er gjennomført må
Klubbansvarlig godkjenne i Klubbadmin at dere er medlem av
NMK Harstad. Etter at medlemskap i klubb er betalt og dere er
registrert i Minidrett er det fint om dere sender mail til
Kenneth@nmkharstad.no slik at vi kan utføre godkjenningen.

3 - Etter registrering i Min Idrett er dere
nå klar til å gjennomføre e-læringskurset

Kursportalen hvor lisens e-læringskurset kan gjennomføres
finnes på https://ekurs.nif.no

Man kan gjøre kurset i sitt eget tempo, da de ulike modulene
mellomlagres. Når alle modulene inkludert avsluttende prøve er
gjennomført, genereres et diplom. Det er dette som er beviset
på at utøveren har tilstrekkelige ferdigheter innen lisens teori.
Denne skal utøveren/foresatte sende inn til NMF sammen med
lisenssøknadsskjemaet når dette er signert av greninstruktør.
(Se punkt 5 for søknadsprosess)
For utøvere i alderen 5-12 år, skal dette kurset gjennomføres
av en foresatt. Utøvere som har lisens fra før anbefales også
å ta kurset.

4 - Praktisk opplæring i klubb
Når e-læringskurset er gjennomført skal det avholdes praktisk
opplæring i NMK Harstad. Denne opplæringen kan gjøres
gradvis, men aller helst gjennom samlinger hvor flere får
opplæring samtidig.
NMK Harstad vil kjøre kurs i oppstarten.
Det oppfordres derfor til at utøvere har utført punkt
1-3 så snart som mulig.


5 - Lisenssøknad til NMF
Når praktisk opplæring er gjennomført er det på tide å sende
inn søknad om lisens. Følgende dokumenter må på plass:
A. Utøverlisens egenattest
B. Utøverlisens legeattest
    (Gjelder bare for utøvere født i 2005 eller tidligere)
C. Utøverlisens søknad
Skjema finnes på følgende adresse:
www.nmfsport.no/t/dokumenter

Viktig at skjema for legeattest tas med til lege slik at den kan
fylles ut av han/henne. Alle disse dokumentene fylles ut og tas
med til Greninstruktør.
Greninstruktør skriver nå under på papirene og sender disse til
NMF. Det vil da gå en stund før lisens kan kjøpes.

Greninstruktør i NMK Harstad er pr. i dag:
Kenneth Svendsen - Kenneth@nmkharstad.no

I forhold til informasjon om type lisenser henvises det til
NMF sine sider om lisenser:
https://www.nmfsport.no/t/temasider/utoverinformasjon/utoverlisenser

Hvis utøveren ønsker å starte kjøring (trening) med en gang
etter e-læringskurset (t.o.m punkt 3) kan det kjøpes
Opplæringslisens. Denne gjelder i 3 måneder.
Kjøp av lisens gjøres på NMF sin portal SAS
https://sas.nmfsport.no

6 - Treningsavgift i NMK Harstad
Treningsavgiften i NMK Harstad går til å dekke utgifter til drift av
klubben og Harstad Motorsport Senter. Vi har tidligere slitt med
å få inn denne avgiften.

I 2016 ble det etablert et merkesystem av syklene samt at det ble
krav om treningsprotokoll som skal noteres for hver utøver på hver trening. Det vil ikke kunne kjøres mer enn 1-2 treninger uten at
trengingsavgift er betalt.
Treningsavgift betales inn til bankkonto og merkes med
”Treningsavgift MX” og ”navn”. Avgiften er differensiert på alder.
Les mer her: www.nmkharstad.no/info/trening/treningsavgift

Treningsavgiften har stått uforandret siden 2015.

7 - Kjøretøybevis
Alle kjøretøy som benyttes i aktiviteter i NMF skal ha
kjøretøybevis. Kjøretøybevis er et krav. Det er unntak
for barnesykler 5-12 år så lenge disse ikke brukes i konkurranse.
Skjema for søknad om kjøretøybevis finnes her (Kjøretøybevis):
https://www.nmfsport.no/t/temasider/utoverinformasjon/kjoretoybevis

 

       
 

Prosedyre for
Motocross-oppstart

Last ned i PDF-format

 
       

Om noe er uklart eller du har spørsmål

kontakt noen i Motocross-gruppa:

 

 

Greninstruktør

 
   Kenneth Svendsen  
     Klikk for kontaktinformasjon  
       

Treningskalender: www.motocrossharstad.no/sites/kalender

 

 

 

   
           

 

 

 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20©07 - 20©12 Norsk Motor Klubb Harstad

Hosting/Drift: Webteamet.no